Kaninvaccination

Få vaccineret din kanin korrekt

Vaccination af kaniner

I Danmark har vi mulighed for at vaccinere  mod 2 livstruende sygdomme der næsten altid har en dødelig udgang og opstår meget akut.

 

Myxomatose (kaninpest):

Forårsages af en virus fra gruppen Poxvirus og er en dødelig sygdom der kan ramme alle kaninarter.

Den er udbredt over hele verden og ses også i Danmark.

Smitten sker indirekte via insekter, foder, udstyr eller ved direkte kontakt mellem dyr.

Sygdommen udvikler sig over 3-5 dage og de første tegn er oftest øjenbetændelse, appetitløshed og feber. Nogle dyr dør allerede inden for de første 48 timer.

Efter den akutte fase udvikles der hævelser i hele hovedet og omkring kønsorganer og endetarm. Dyret går i koma og dør efter 1-2 uger.

Der findes ingen behandling mod sygdommen.

Sygdommen kan forbygges med en årlig vaccination. 

 

Viral haemorragic disease VHD (også kaldet RHD eller kaningulsot)

Forårsages af en virus fra gruppen Calicivirus der kan underinddeles i to undertyper VHD1 og VHD2.

VHD1og VHD2 rammer kaniner der nedstammer fra vilde europæiske kaniner. Herunder også vores tamkaniner. VHD2 kan dog også ramme to underarter af harer hvilket ikke ses hos VHD1.

VHD er en udbredt sygdom der siden 1990 er registreret i Danmark. De sidste 2 år har der været udbrud af typen VHD2 i Danmark.

Smitten sker ved direkte kontakt mellem dyr men også produkter fra smittede som skin, kød og uld samt afførings forurenet vand, foder, fodtøj m.m. kan indeholde smitte. Dette skyldes virus lange overlevelse ved stuetemperatur.

Sygdommen udvikles meget hurtigt fra 24 til 72 timer. Dyret mister appetitten, får høj feber og blødninger fra kropsåbninger og 80-90% dør inden 48 timer.

Der findes ingen behandling mod sygdommen.

VHD1 kan forbygges ved en årlig vaccination samtidig med vaccination mod Myoxomatose.

VHD2 kan forebygges med halvårlige vaccination.

Den kan desværre ikke kan gives samtidig med andre vaccinationer. Vaccination mod VHD2 er først blevet tilgængelig for nylig og findes kun i stører mængder. Derfor tilbydes vaccination mod denne på specielle vaccination dage for at vaccinationen ikke bliver for dyr.

 

Odder Dyreklinik tilbyder følgende vaccinationer til kaniner

 

Vaccination mod Myoxomatose og VHD1, sundhedsundersøgelse, tandcheck og negleklip

Fri tidsbestilling

Pris:                    604,79 kr. 1. patient

                          459,53 kr. følgende samme ejer. 

 

Vaccination mod VHD2

Tilbydes på 2 halvårlige vaccinationsdage

Pris:                       525,00 kr. 1. patient

                             300 kr. følgende samme ejer.

Se kalender eller forespørg om reminder pr. mail)

(priser gældende til 31.12.2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

Forebyggende sundhed til dit kæledyr Abonner på tryghed til din bedste ven

Sammen tager vi ansvar for dit kæledyrs sundhed. Vi tilbyder en plan, så dit kæledyr bl.a. sikres regelmæssige sundhedsundersøgelser, vaccinationer og tandtjek.

Med en AniPlan får du mulighed for at sprede udgifterne på dit kæledyrs sundhed i faste månedlige betalinger, samtidig med at du sparer penge.

▶▶▶ Kontakt os vedr. en AniPlan® til din hund eller kat